Dersler ve AKTS

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ

1. Yarıyıl

BİRİNCİ YIL

2. Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

IST 101

Olasılık - 1

4

0

4

7

IST 102

Olasılık - 2

4

0

4

7

MAT 181

Matematik - 1

4

0

4

7

MAT 182

Matematik - 2

4

0

4

7

TBT 183

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

3

0

3

6

IST 104

Bilgisayar Programlamaya Giriş

3

0

3

6

MAT 183

Lineer Cebir

3

0

3

6

IST 106

İstatistiğe Giriş - 1

3

0

3

6

TUR 181

Türk Dili - 1

2

0

2

2

TUR 182

Türk Dili - 2

2

0

2

2

YDL 181

Yabancı Dil - 1

2

0

2

2

YDL 182

Yabancı Dil - 2

2

0

2

2

Toplam

18

0

18

30

Toplam

18

0

18

30

 

3. Yarıyıl

İKİNCİ YIL

4. Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

IST 201

Matematiksel  İstatistik - 1

4

0

4

7

IST 202

Matematiksel  İstatistik - 2

4

0

4

7

MAT 281

Matematik - 3

4

0

4

6

MAT 282

Matematik - 4

4

0

4

6

IST 203

Bilgisayar Programlama - 2

3

0

3

6

IST 204

Bilgisayar Programlama - 3

3

0

3

6

IST 205

Yöneylem Araştırmasına Giriş

3

0

3

5

IST 206

İstatistiğe Giriş - 2

3

0

3

5

AIT 281

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi  - 1

2

0

2

2

AIT 282

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi - 2

2

0

2

2

ORD 2**

Seçmeli Ders - 1

2

2

3

4

ORD 2**

Seçmeli Ders - 2

3

0

3

4

Toplam

18

2

19

30

Toplam

19

0

19

30

Sosyal Seçmeli Dersler - 3. Yarıyıl (1 adet)

Sosyal Seçmeli Dersler - 4. Yarıyıl (1 adet)

ORD 283

Sosyal Bilimlerde Metodoloji

2

2

3

4

ORD 284

İktisada Giriş

3

0

3

4

ORD 285

Uygulamalı Girişimcilik

2

2

3

4

ORD 286

Genel İşletme

3

0

3

4

 

5. Yarıyıl

ÜÇÜNCÜ YIL

6. Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

IST 301

Çok Değişkenli İstatistik - 1

4

0

4

6

IST 302

Çok Değişkenli İstatistik - 2

4

0

4

6

IST 303

Regresyon

4

0

4

6

IST 304

Deney Tasarımı

4

0

4

6

IST 305

Örnekleme

4

0

4

6

IST 306

Parametrik Olmayan İstatistik

4

0

4

6

IST 3**

Seçmeli Ders - 3

3

0

3

4

IST 3**

Seçmeli Ders - 6

3

0

3

4

IST 3**

Seçmeli Ders - 4

3

0

3

4

IST 3**

Seçmeli Ders - 7

3

0

3

4

IST 3**

Seçmeli Ders - 5

3

0

3

4

IST 3**

Seçmeli Ders - 8

3

0

3

4

Toplam

21

0

21

30

Toplam

21

0

21

30

Seçmeli Dersler - 5. Yarıyıl (3 adet)

Seçmeli Dersler - 6. Yarıyıl (3 adet)

IST 307

Sayısal Analiz

3

0

3

4

IST 308

Rasgele Sayılar ve Simülasyon

3

0

3

4

IST 309

Zaman Serileri

3

0

3

4

IST 310

Araştırma Yöntemleri

3

0

3

4

IST 311

İstatistik Yöntemler

3

0

3

4

IST 312

Yaşam Bilimlerinde İstatistik

3

0

3

4

IST 313

Bioistatistik

3

0

3

4

IST 314

Resmi İstatistikler

3

0

3

4

 

7.Yarıyıl

DÖRDÜNCÜ YIL

8. Yarıyıl

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

IST 401

Stokastik Süreçler

4

0

4

7

IST 402

İleri İstatistik Yöntemler

4

0

4

6

IST 403

Veri Analizi

4

0

4

7

IST 404

Kategorik Veri Analizi

4

0

4

4

IST 405

Özel Konu - 1

0

2

1

4

IST 406

Özel Konu - 2

0

2

1

4

IST 4**

Seçmeli Ders - 9

3

0

3

4

IST 4**

Seçmeli Ders - 12

3

0

3

4

IST 4**

Seçmeli Ders - 10

3

0

3

4

IST 4**

Seçmeli Ders - 13

3

0

3

4

IST 4**

Seçmeli Ders - 11

3

0

3

4

IST 4**

Seçmeli Ders - 14

3

0

3

4

Toplam

17

2

18

30

IST 4**

Seçmeli Ders - 15

3

0

3

4

 

 

 

 

 

Toplam

20

2

21

30

Seçmeli Dersler - 7. Yarıyıl (3 adet)

Seçmeli Dersler - 8. Yarıyıl (4 adet)

IST 407

Lineer Modeller

3

0

3

4

IST 408

Ekonometri

3

0

3

4

IST 409

Risk Analizi

3

0

3

4

IST 410

Aktüerya

3

0

3

4

IST 411

Karar Verme ve Oyun Teorisi

3

0

3

4

IST 412

İstatistiksel Kalite Kontrol

3

0

3

4

IST 413

Bayesci İstatistik

3

0

3

4

IST 414

İstatistiksel Yazılımlar

3

0

3

4

IST 415

Yöneylem  Araştırması

3

0

3

4

IST 416

Güvenilirlik

3

0

3

4

IST 417

İstatistiksel Veri Madenciliği

3

0

3

4

IST 418

Finans Matematiği

3

0

3

4

 

 

 

 

 

 

IST 420

Mesleki Yabancı Dil

3

0

3

4

Kısaltmalar  T: Haftalık teorik ders saati; U: Haftalık uygulama ders saati; K: Dersin kredisi; AKTS (EKTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemi

  

Telefon : --- Fax: --- Eposta: fen@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı