Bölüm Hakkında

İstatistik, belirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama, sonuçların güven derecelerini açıklama, örneklerden elde edilen sonuçları kitle için genelleme, özellikler arasındaki ilişkiyi araştırma, çeşitli konularda geleceğe ilişkin tahmin yapma, deney düzenleme ve gözlem ilkelerini kapsayan bir bilimdir. Belirli bir amaç için verinin toplanması, sınıflandırılması, çözümlenmesi ve sonuçlarının yorumlanması esasına dayanır. Günümüz dünyasındaki teknolojik gelişmeler sebebiyle söz konusu veri yığınlarını analiz edip yorumlayabilecek istatistikçilere ihtiyaç duyulmaktadır.
İstatistik bölümünden mezun adaylar, sosyal ve politik bilimler, tıp, eğitim, doğal bilimler, endüstriyel faaliyetler vb. alanlarda sayısal verilerin toplanması, çözümlenmesi ve buna dayanarak geleceğe ilişkin tahminler yapılması ile ilgili konularda çalışırlar. Diğer taraftan bankacılık ve finans alanında büyük ölçüde istatistikçi istihdam edilmektedir. Endüstrileşme ve planlı kalkınma çabasında olan ülkemizde iyi yetişmiş istatistikçilere büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Matematiksel kavramlar üzerinde düşünebilen ve bunu çevresindekilere aktarabilen kimseler için istatistik gelecek vadeden bir bilimdir.
Ayrıca, İstatistik mezunları Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Tübitak gibi bir çok devlet kurumunda uzman olarak çalışmaktadırlar.

Tel: Telefon Belge Geçer: Fax E-posta: Eposta

Copyright Footer