Bölüm Hakkında

Tanıtım

İstatistik, belirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama, sonuçların güven derecelerini açıklama, örneklerden elde edilen sonuçları kitle için genelleme, özellikler arasındaki ilişkiyi araştırma, çeşitli konularda geleceğe ilişkin tahmin yapma, deney düzenleme ve gözlem ilkelerini kapsayan bir bilimdir. Belirli bir amaç için verinin toplanması, sınıflandırılması, çözümlenmesi ve sonuçlarının yorumlanması esasına dayanır. Günümüz dünyasındaki teknolojik gelişmeler sebebiyle söz konusu veri yığınlarını analiz edip yorumlayabilecek istatistikçilere ihtiyaç duyulmaktadır.

İstatistik bölümünden mezun adaylar, sosyal ve politik bilimler, tıp, eğitim, doğal bilimler, endüstriyel faaliyetler vb. alanlarda sayısal verilerin toplanması, çözümlenmesi ve buna dayanarak geleceğe ilişkin tahminler yapılması ile ilgili konularda çalışırlar. Diğer taraftan bankacılık ve finans alanında büyük ölçüde istatistikçi istihdam edilmektedir. Endüstrileşme ve planlı kalkınma çabasında olan ülkemizde iyi yetişmiş istatistikçilere büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Matematiksel kavramlar üzerinde düşünebilen ve bunu çevresindekilere aktarabilen kimseler için istatistik gelecek vadeden bir bilimdir.

Ayrıca, İstatistik mezunları Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Tübitak gibi birçok devlet kurumunda uzman olarak çalışmaktadırlar.


Eğitim Süreci

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü, 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir bölümdür. Tüm bölümler zorunlu temel dersleri, seçmeli ve mesleki dersleri alır. Bölümümüz öğrencileri 180 AKTS zorunlu, 60 AKTS seçmeli olmak üzere toplamda 240 AKTS tamamlayarak mezun olmaktadır. 7. veya 8. yarıyılında özel konu adı altında alınan bitirme projesi kapsamlı ders ile öğrencilerin İstatistik teori ve/veya uygulamalarına yönelik gelişimi tamamlanır. Öğrenciler, okudukları bölümle eş zamanlı bir başka bölümde eğitimlerini sürdürebilecekleri Çift Anadal programından ya da lisans bölümlerine konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans öğrenimine kısmen katılabilecekleri Yandal programından yararlanabilirler. Öğrenciler Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında yapılan anlaşmalar çerçevesinde yarı dönem ya da bir akademik yıl süreyle Avrupa üniversitelerinde öğrenim görebilirler. Ayrıca, Üniversitemiz Erasmus Staj Hareketliliği Programı kapsamında Avrupa’daki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve çalışma deneyimi kazanma olanağı sunmaktadır. Bunun yanı sıra, Öğrenciler, Farabi Değişim Programı ile yarı dönem ya da bir akademik yıl süreyle başka bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edebilirler.


Çalışma Alanları

İstatistik programı mezunlarına «İstatistikçi» ünvanı verilmektedir. İstatistikçilerin çalışma alanları aşağıdaki gibidir:

Kamu Kurum ve Kuruluşlardaki başlıca çalışma alanları:

ü  Devlet Üniversitelerinde Akademisyen,

ü  Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye, Sağlık, Milli Savunma, Adalet, Ekonomi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Milli Eğitim, Tarım Orman ve Köy İşleri, Kültür ve Turizm gibi bakanlıklar,

ü  Emniyet Genel Müdürlüğü, Genel Kurmay Başkanlığı ve bağlı kuvvet komutanlıkları ile bağlı birimlerinde,

ü  Sosyal Güvenlik Kurumu, Devlet Su İşleri, Kara Yolları Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, ÖSYM, PTT Genel Müdürlüğü, Sayıştay, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, TÜBİTAK, TCDD, TEİAŞ, TEDAŞ, THY, TRT.

Özel Kurum ve Kuruluşlardaki çalışma alanlarından bazıları:

ü  Özel/Vakıf Üniversitelerinde Akademisyen,

ü  Turizm, Reklamcılık, Sigortacılık, Bankacılık ve Finans,

ü  Bilgisayar Yazılım Şirketleri,

ü  Bilgi İşlem Merkezleri, Araştırma ve Danışmanlık Şirketleri

ü  Spor Kulüpleri,

ü  Basın-Yayın Kuruluşları,

ü  Araştırma Laboratuvarları, İlaç Endüstrisi, Hastaneler.

Telefon : --- Fax: --- Eposta: fen@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı