Bölüm Başkanının Mesajı

Değerli Öğrenciler,

      

     Bartın Üniversitesi İstatistik Bölümüne Hoşgeldiniz.


     İstatistik, herhangi bir konuyu incelemek amacıyla çalışmanın planlanmasını, verilerin toplanmasını, değerlendirilmesini ve bir karara varılmasını sağlayan bilimdir. Günümüzde giderek önemi artan veri analizi tekniklerini güvenilir bir şekilde uygulayacak elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bölümümüz bu ihtiyacı gidermek amacıyla kurulmuş olup, analitik düşünme yetisine sahip, teknolojik gelişmelere hâkim özgüvenli ve çağdaş bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


     İstatistik, ekonomi, sosyal bilimler, mühendislik ve tıp gibi birçok bilim dalı içinde kullanılan ve giderek önemi daha çok kavranan disiplinler arası bir bilimdir. Bu amaçla, istatistik bölümü mezunları hemen hemen her iş sahasında istihdam edilmektedir.


      Siz sevgili öğrencilerimizle birlikte Bartın Üniversitesi İstatistik Bölümünü daha ileriye taşımak dileği ile..


 İstatistik Bölüm BaşkanlığıTelefon : --- Fax: --- Eposta: fen@bartin.edu.tr

Copyright 2017 Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı