Bölüm Başkanının Mesajı

Değerli Öğrenciler,
İstatistik, herhangi bir konuyu incelemek amacıyla çalışmanın planlanmasını, verilerin toplanmasını, değerlendirilmesini ve bir karara varılmasını sağlayan bilimdir. Günümüzde giderek önemi artan veri analizi tekniklerini güvenilir bir şekilde uygulayacak elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bölümümüz bu ihtiyacı gidermek amacıyla kurulmuş olup, analitik düşünme yetisine sahip, teknolojik gelişmelere hakim özgüvenli ve çağdaş bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
İstatistik, ekonomi, sosyal bilimler, mühendislik ve tıp gibi birçok bilim dalı içinde kullanılan ve giderek önemi daha çok kavranan disiplinler arası bir bilimdir. Bu amaçla, istatistik bölümü mezunları hemen hemen her iş sahasında istihdam edilmektedir.
Bölümümüze kayıt yaptıracak öğrencilerimizle beraber Bartın Üniversitesi İstatistik Bölümünü kaliteli bir şekilde daha ileriye taşımak dileğiyle..
 

İstatistik Bölüm Başkanlığı
 

 


Tel: Telefon Belge Geçer: Fax E-posta: Eposta

Copyright Footer